Geef een gift

Home
Steun ons
Geef een gift

U kunt donaties overmaken op IBAN: NL93INGB0001008407, ten name van COC Groningen & Drenthe, onder vermelding van The Box.

The Box en andere onderdelen van COC Groningen & Drenthe zijn volledig afhankelijk van subsidies en giften. Een donatie wordt dan ook zeer gewaardeerd.

COC Groningen & Drenthe is geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat giften aftrekbaar zijn van de belasting.

X