Femke

Home
Onze content
Verhalen
Femke
Foto Femke

Femke (17) zit in de examenklas van het Atheneum op het Werkman College. Ze woont in Stedum, samen met haar twee zusjes, die vier jaar jonger zijn dan zij. “Je hoort vaak dat zusjes van onze leeftijden altijd ruzie hebben, maar dat is bij ons helemaal niet zo!”

Femke is lid van een besloten Facebookgroep voor jonge transgenders. “In september stelde één van de leden van die groep voor om samen naar een meeting van The Box te gaan. De eerste meeting die ik bijwoonde ging geloof ik over verliefdheid. Verder deden we introductiespelletjes om elkaar beter te leren kennen. Wat ik mooi vind aan The Box, is dat de drempel om contact te leggen met lotgenoten heel laag is. Veel mensen vinden het best spannend om nieuwe contacten aan te gaan en op deze manier wordt het gemakkelijker. Het puntje ‘herkenning’ vind ik zelf heel fijn: weten dat je niet de enige bent met bepaalde gedachten of gevoelens en van anderen horen hoe zij ermee omgaan kan steunend en leervol zijn. Meeleven, begrip en gezelligheid zijn grote positieve factoren tijdens de meetings. Er hangt een luchtige sfeer, we hebben het echt niet alleen maar over problemen, maar mensen kunnen in de groep wel dingen bespreekbaar maken die ze misschien in een andere situatie voor zich zouden houden.”

Op 22 oktober 2014 kwam Femke uit de kast. “Ik weet zelfs de tijd nog: 13.45. Haha! Ik vertelde de hele klas dat ik transgender was. Er werd absoluut niet negatief gereageerd, maar wel enigszins verbaasd. Door mijn ouders ook, die hadden het niet zien aankomen, maar ze namen me wel gelijk serieus. Mijn moeder nam me de week daarna mee naar de huisarts en die verwees ons door naar Lentis. Ik vind het niet gek dat mijn ouders enigszins verbaasd waren. Ik was niet overdreven vrouwelijk, dat ben ik nu nog steeds niet. Maar ik voel me wel veel prettiger nu.” Als ze haar vwo-diploma op zak heeft, wil Femke de academische pabo gaan doen. “Ik heb eigenlijk van jongs af aan voor de klas willen staan, maar vroeger sprak het idee van meester zijn me totaal niet aan. Nu ik weet dat ik juf word in plaats van meester, ben ik hartstikke enthousiast!”

X